Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 12 oktober 2020

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

Start

 

Welkom op mijn  website. Deze website heb ik vooral gemaakt om m’n vorderingen in het onderzoek naar de omvang van de Drentse familie Offerein(s) aan ieder die dat wilde weten bekend te maken. Zie verder onder Doel.

Bij het vervaardigen van de ’Kwartierstaat’ van onze kleinkinderen kwam ik er al snel achter dat ik me met m’n onderzoek eigenlijk niet kon beperken tot de familie Offereins. Uiteindelijk zijn het per kwartier 16 en dus in totaal 64 families geworden.

Verder kon ik het niet laten om ‘aanpalende’ Drentse families - om verschillende redenen - ook mee te nemen. Deze vallen onder het hoofdstuk ‘Overige families’.

 

Wat mij vanaf het begin sterk bezig hield was het antwoord op de vraag: wat is toch de herkomst van de naam Offerein(s). Onder ‘Geschiedenis’ licht ik een tipje van die sluier op en zal het je ook duidelijk worden waarom je op deze site komt via Offerijn.nl.

Verder vind je hier verschillende geschiedenissen en levens verhalen en andere bijzonderheden die ik bij mijn onderzoek tegen kwam.

 

Onder het, naar ik hoop groeiende, hoofdstuk ’Fotos’ laat ik bijzondere voorwerpen en (vooral) oude foto’s zien.

 

Opmerkingen

Wanneer ik geattendeerd wordt op onjuistheden (fouten), tracht ik die informatie binnen 1 week te verwerken. Gezien het aantal bestanden die mijn site telt, is het praktisch niet mogelijk omdat meteen in alle bestanden waar die fout in voor komt te verwerken. De eerste correctie zal in het meest primaire bestand plaats vinden.

Verder streef ik er naar om ten minste twee maal per jaar alle bestanden waarin wijzigingen hebben plaatsgevonden op te schonen.

 

 

Wijzigingen/aanvullingen sinds de vorige up-date:

aanvullingen en correcties als gevolg van huwelijken en geboorten in vrijwel alle bestanden. Verder is onder ‘Overige families’ de familie De Vroome nieuw toegevoegd.

 

NB.

In verband met ziekte zal de website voorlopig niet worden bijgewerkt en zal er niet op mails etc. worden gereageerd.